CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Được thành lập từ năm 1981, Công ty cổ phần LICOGI 12 tự hào khi đã làm nên hàng trăm công trình lớn nhỏ chất lượng trên khắp mọi miền đất nước, góp một phần nhỏ công sức của mình vào công cuộc hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Trong suốt chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, chúng tôi đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện và cải tiến quy trình làm việc để xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Các dự án Licogi12 xây dựng trải dài khắp cả nước từ các công trình cao tầng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến nhà xưởng công nghiệp, hạ tầng và thủy điện.

Vận hội mới, Licogi12 sẽ nỗ lực hơn nữa để tiềm năng trên mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định vị thế của Licogi12, một thương hiệu của BIỂU TƯỢNG NIỀM TIN BỀN VỮNG.

 

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng dân dụng công nghiệp
Sử lý nền móng
Sản xuất bê tông thương phẩm Cơ điện Hạ tầng

Dự án đang triển khai

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG