CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Cầu Thành An


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

                        Chủ đầu tư:             GS Engineering & Contruction Corpration và Heungwoo Vina Co Ltd

                             Gói thầu:            Thi công cọc khoan nhồi đại trà trụ cầu Thanh An

               Giá trị hợp đồng:             190 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12