Lịch sử hình thành phát triển

 

CÁC GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LICOGI 12

 

Tháng 1/2010 - Liên kết Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam (VNIC)

Tháng 1/2010: Tập đoàn công nghiệp xây dựng Việt Nam (VNIC) được thành lập, LICOGI 12 trở thành công ty liên kết.

Trải qua hơn 1/4 thế kỷ xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần LICOGI 12 tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình trong những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

 

 

Tháng 8/2006: Đổi tên thành Công ty cổ phần LICOGI 12

 

 

Tháng 9/2004 – 8/2006 -  Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 12

Tháng 9/2004: Cổ phần hoá, chuyển thành Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 12 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – LICOGI. LICOGI 12 là một trong các doanh nghiệp cổ phần hoá đầu tiên của Bộ Xây dựng .

Năm 1995 – 2004 - Công ty cơ giới và Xây lắp số 12

Năm 1995: Đổi tên thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 và chuyển trụ sở về Hà Nội.

Năm 1990 – 1995 -  Xí nghiệp Cơ giới và xây lắp số 12

Năm 1990: Đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và xây lắp số 12, chuyển trụ sở theo quyết định  số 289BXD – TCLD ngày 07/5/1990 của Bộ xây dựng và địa bàn hoạt động về Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Thành lập ngày 24/12/1981 –  1990  - Xí nghiệp thi công cơ giới số 12

Thành lập ngày 24/2/1981, là doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Xí nghiệp thi công cơ giới số 12. Nhiệm vụ chính là tham gia thi công các hạng mục chính của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Trên công trường xây dựng thuỷ điện Hoà bình – CBCNV xí nghiệp thi công cơ giới số 12 đã nhanh chóng làm chủ công nghệ , tổ chức thi công những hạng mục công trình quan trọng nhất của nhà máy thuỷ điện Hoà bình . Là lực lượng chủ lực thi công đập lõi đất chặn ngang sông Đà- Khẩu hiệu “ Cao độ 81 hay là chết “ đến nay vẫn còn âm vang trong tâm trí CBCNV LICOGI 12. Mười năm tham gia thi công thuỷ điện Hoà bình ( 1981- 1990 ) hơn 2000 lượt cán bộ, công nhân xí nghiệp Thi công cơ giới số 12 đã khắc phục muôn vàn khó khăn, hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Tập thể CBCNV Xí nghiệp Thi công cơ giới số 12 đã được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba ( năm 1986,) hạng nhất ( năm 1989 ) và nhiều phần thưởng cao quý khác.