CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Liên hệ

Trụ sở chính

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Trụ sở chính: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: +84- 24 38687781

Fax: +84- 24 38685014

Email: Info@licogi12.com

Website: licogi12.com

Liên hệ