Năng lực nhân sự

 

               Chúng tôi hiểu rằng con người là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Do đó, Licogi 12 chú trọng nguồn nhân lực đầu vào. Ban Lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài nhằm giúp người lao động được bồi dưỡng phát triển kỹ năng làm việc, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề và phát huy khả năng sáng tạo trong công việc.

               Nguồn nhân lực chủ yếu của Công ty từ các trường Đại học, Cao đẳng uy tín khắp cả nước. Licogi 12 không chỉ sở hữu nguồn nhân lực với thâm niên cao trong ngành (thâm niên trên 7 năm) mà còn sở hữu đội ngũ trẻ với độ tuổi lý tưởng từ 21-30 tuổi (chiếm ½ tổng cơ cấu nhân sự). Đây là yếu tố thuận lợi để Licogi 12 mang lại nguồn năng lượng mạnh mẽ, tính cạnh tranh, sự năng động sáng tạo, sãn sàng triển khai các dự án quy mô, phức tạp, đòi hỏi nhân sự có kinh nghiệm và kỹ năng cao.