CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Quảng trường biển Sầm Sơn


Chi tiết dự án


               Địa chỉ:             Thành phố Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

        Chủ đầu tư:             Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sun Group)

              Quy mô:             Thi công hạ tầng nằm trong siêu dự án 550ha của Tập đoàn Sun Group đầu tư vào Thanh Hóa 

             Gói thầu:            San nền, đường giao thông,thoát nước mưa,thông tin liên lạc, rãnh thoát nước mưa và gói đối ứng

Giá trị hợp đồng:            67 tỷ đồng

  Nhà thầu chính:            Licogi 12