CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Nhà máy bột Giấy VNT19


Chi tiết dự án


               Địa chỉ:             Xã Bình Phước, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng Ngãi

        Chủ đầu tư:             Công ty cổ phần Bột – Giấy VNT19

             Gói thầu:            Thi công hạ tầng và kết cấu bê tông nhà xưởng, móng bệ máy

Giá trị hợp đồng:            220 tỷ đồng

  Nhà thầu chính:            Licogi 12