CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Cầu Lạch Huyện


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Lạch Huyện, Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

                        Chủ đầu tư:             Sumitomo Mitsui Contruction Co.Ltd

                             Gói thầu:            Thi công cọc khoan nhồi đại trà trụ cầu Lạch Huyện

               Giá trị hợp đồng:             16 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12