CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Vành Đai 3


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Đường Mai Dịch - Nam Thăng Long

                        Chủ đầu tư:             Liên danh Taisei - Tokyu

                             Gói thầu:            Thi công cọc khoan nhồi đại trà trụ cầu Vành Đai 3

               Giá trị hợp đồng:             50 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12