HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

      Ngày 13/01/2023, Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại trụ sở văn phòng Công ty.

Hội nghị có sự tham dự của:

-  Ông Dương Xuân Quang: Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty.

     Tham dự Hội nghị còn có các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên; Trưởng, Phó các Phòng, Ban Công ty; Đội trưởng đội Khoan cọc nhồi; Giám đốc phát triển, Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng các công trình xây dựng, Phụ trách An toàn lao động, các đại biểu đại diện cho CBCNV của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

        Tại buổi hội nghị, Ông Dương Xuân Quang – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Hội nghị Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

       Các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc, Trưởng/đại diện các Phòng, Ban Công ty, đơn vị trực thuộc đã có các báo cáo về công tác SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023: Công tác Đấu thầu, Công tác Quản lý dự án, ATLĐ - VSMT - PCCN, Công tác tài chính, Công tác đầu tư - Quản lý kinh doanh Vật tư thiết bị, Công tác tổ chức nhân sự... đồng thời, cũng đưa ra các giải pháp đóng góp cho sự phát triển ổn định và xây dựng thương hiệu của Công ty.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Dương Xuân Quang: Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc của các bộ phận và mỗi cá nhân LICOGI12 đã đạt được trong năm 2022. Về việc triển khai các nhiệm vụ trong năm 2023, Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể Cán bộ, người lao động LICOGI12 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo tập trung thực hiện quyết liệt các kế hoạch đã đề ra để hoàn thành các nhiệm vụ SXKD của Công ty.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: