CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Ninh


Chi tiết dự án


                         Địa chỉ:              23 Đường Lý Thái Tổ, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh  Bắc Ninh

                        Chủ đầu tư:             Công ty Cổ phần tập Sự Kiện Kinh Bắc

                              Quy mô:             Dự án có quy mô 1 tầng hầm và 10 tầng nổi

                             Gói thầu:            Thi công móng, tầng hầm, kết cấu thô phần thân, xây trát, ốp lát, chống thấm 

               Giá trị hợp đồng:             55 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12