ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12 LẦN IV

Ngày 07/4/2023, Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần LICOGI 12 lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội có sự tham dự của:

-     Ông Dương Xuân Quang: Chủ tịch hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty

-     Ông Nguyễn Hoài Nam: Chủ tịch Công đoàn – Phó Phòng Tổ chức hành chính

-     Ông Nguyễn Công Nghị: Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty LICOGI

     Cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp Hành Công Đoàn cùng hơn 60 công đoàn viên Công ty cổ phần LICOGI 12 đã tới tham dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.

       Tại hội nghị Ông Nguyễn Hoài Nam Đoàn chủ tịch đã báo cáo tổng kết Phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2023

      Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã cố gắng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động. Nêu ra những hạn chế, những khuyết điểm tồn tại. Theo đó, Công đoàn đã tham mưu, phối hợp Ban lãnh đạo Công ty để có các giải pháp đảm bảo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển chung của Công ty, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBVC-LĐ.

       Cùng với đó là đưa ra những phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2023-2028

      Dự và chỉ đạo Đại hội, ông Dương Xuân Quang - Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 12 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.

         Công đoàn cần động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

       Ông Nguyễn Công Nghị Đại diện cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn cấp trên phát biểu:

         Tham gia phát biểu tại đại hội còn có sự Thảo luận các văn kiện của Đại hội các ủy viên Công ty cổ phần LICOGI 12 với các bài tham luận về sự phối hợp của Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CBCNV.

Một số hình ảnh thảo luận của các công đoàn viên.

 

       Với tinh thần đoàn kêt, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa IV gồm 5 đồng chí, bầu Chủ tịch Công đoàn Công ty tại Đại hội và 6 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028.