CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Phoneix Tower - Bắc Ninh


Chi tiết dự án


                             Địa chỉ:              Đường Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Tỉnh  Bắc Ninh

                        Chủ đầu tư:             Công ty Cổ Phần Bông Sen Bắc Ninh

                              Quy mô:             Dự án bao gồm 2 tháp đôi cao 26 tầng, 2 tầng hầm, 4 tầng TTTM

                             Gói thầu:            Thi công cọc, móng, tầng hầm, kết cấu và hoàn thiện phần thân công trình

               Giá trị hợp đồng:             287 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12