CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Park view City


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Đường Huyền Quang, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh  Bắc Ninh

                        Chủ đầu tư:             Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam

                              Quy mô:             Dự án có tổng diện tích 4.108,9 m2 bao gồm 30 tầng nổi và 1 tầng hầm.

                             Gói thầu:            Thi công kết cấu, hoàn thiện, điện nước và cảnh quan sân đường ngoài nhà

               Giá trị hợp đồng:             356 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12