CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

Biểu tượng niềm tin bền vững

LICOGI 12

NHÀ THẦU XÂY LẮP CHUYÊN NGHIỆP

Cọc khoan nhồi Starcity Center


Chi tiết dự án


                               Địa chỉ:              Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

                        Chủ đầu tư:             Công ty TNHH Đầu Tư xây dựng Unicons

                             Gói thầu:            Thi công cọc khoan nhồi đại trà 

               Giá trị hợp đồng:             24 tỷ đồng

                 Nhà thầu chính:             Licogi 12